Tilsynsrapport

Den kommunale tilsynsrapport

Børnehuset får i de ulige år et uanmeldt tilsyn fra Vesthimmerlands Kommune. Vi arbejder fokuseret på at udvikle kvaliteten i vores tilbud, og her er tilsynet et af flere redskaber, vi har.

Det seneste kommunale tilsyn blev foretaget i vinteren 2023.

Vesthimmerlands Kommune gør brug af værktøjet KIDS – kvalitetsudvikling i daginstitutioner i både de private og kommunale dagtilbud, og er du som forælder i gang med at vælge daginstitution for dit barn, så kan det være godt vide, at rammerne for tilsynene i de kommunale og private daginstitutioner er meget forskellige. Derfor får du her lidt information om, hvordan det kommunale tilsyn er bygget op hos os. Tilsynet består af:

  • Et uanmeldt besøg varer ca. 7 timer, hvor der foretages observationer af både vuggestue og børnehave.
  • Observation og vurdering ud fra KIDS værktøjets ”ydre ring” med tre overordnede udviklingsområder: Fysiske omgivelser, relationer og leg og aktivitet.
  • Tilsynsrapport som skal offentliggøres på vores hjemmeside.

I kommunale institutioner observeres der udover ”Den ydre ring”, også på ”Den indre ring” med seks yderligere parametre i forhold til tilsynet i de private dagtilbud. Tilsynet i de kommunale daginstitutioner har med andre ord flere facetter, fordi den også rummer det kommunale udviklingsfokus af dagtilbuddene. Som privat dagtilbud har vi selv mulighed for at skabe vores egen pædagogiske retning, der stemmer overtens med de værdier og ideologier, som Blære Friskole og Børnehus bygger på.

Hvordan arbejder vi med kvalitetsvurdering?

Tilsynsrapporten lægger op til fælles, faglige refleksioner om kvalitet, som vi forholder os aktivt til. I vores kvalitetsudvikling er der brug for et bredere billede af vores kvalitet end rammerne for det kommunale tilsyn giver mulighed for.

I 2024 har vi derfor fokus på:

  • De styrkede pædagogiske læreplaner (revideres i juni 2024)

Børnehaven: https://blaerefriskole.dk/boernehave/laeringsplaner/

Vuggestuen: https://blaerefriskole.dk/vuggestue/laeringsplaner/

  • Kompetencehjulet
  • Fri for mobberi
  • Pædagogiske dage med fokus på pædagogisk udvikling og psykisk arbejdsmiljø
  • Den pædagogiske grunduddannelse
  • Opkvalificering af pædagogiske medarbejdere
  • Førskole-indsats

Du kan hente hele rapporten her som PDF: Tilsynsrapport 2023

Du kan hente hele rapporten her som PDF: Tilsynsrapport 2022

Du kan hente hele rapporten her som PDF: Tilsynsrapport 2021