Tilsynsrapport 2021

Den kommunale tilsynsrapport

Børnehuset får i de ulige år et uanmeldt tilsyn fra Vesthimmerlands Kommune. Vi arbejder fokuseret på at udvikle kvaliteten i vores tilbud, og her er tilsynet et af flere redskaber, vi har.

Det seneste kommunale tilsyn blev foretaget i efteråret 2021, og tilsynet blev her foretaget på en helt ny måde end de tidligere år, fordi Vesthimmerlands Kommune gør brug af værktøjet KIDS – kvalitetsudvikling i daginstitutioner.

Vesthimmerlands Kommune anvender dette værktøj til tilsyn i både de private og kommunale

dagtilbud, og er du som forælder i gang med at vælge daginstitution for dit barn, så kan det være godt vide, at rammerne for tilsynene i de kommunale og private daginstitutioner er meget forskellige. Derfor får du her lidt information om, hvordan det kommunale tilsyn er bygget op hos os. Tilsynet består af:

  • Et uanmeldt besøg på 2 timer hvor der foretages observationer af både vuggestue og børnehave.
  • Observation og vurdering ud fra KIDS værktøjets ”ydre ring” med tre overordnede udviklingsområder: Fysiske omgivelser, relationer og leg og aktivitet.
  • Tilsynsrapport som skal offentliggøres på vores hjemmeside.

I det kommunale tilsyn er der afsat flere timer til observationer og ud over observationer på ”Den ydre ring”, så foretages der også observationer på ”Den indre ring” med seks yderligere parametre i forhold til tilsynet i de private dagtilbud. Tilsynet i de kommunale daginstitutioner har med andre ord flere facetter, fordi den også rummer det kommunale udviklingsfokus af dagtilbuddene. Som privat dagtilbud skaber vi selvfølgelig selv vores eget udviklingsfokus

Hvordan arbejder vi med kvalitetsvurdering?

Tilsynsrapporten lægger op til fælles, faglige refleksioner om kvalitet, som vi forholder os aktivt til. I vores kvalitetsudvikling er der brug for et bredere billede af vores kvalitet end rammerne for det kommunale tilsyn giver mulighed for.

I 2022 har vi derfor fokus på:

  • De styrkede pædagogiske læreplaner (revideres i juni 2022)

Børnehaven: https://blaerefriskole.dk/boernehave/laeringsplaner/

Vuggestuen: https://blaerefriskole.dk/vuggestue/laeringsplaner/

  • Kompetencehjulet
  • Pædagogiske dage med fokus på pædagogisk udvikling
  • Den pædagogiske grunduddannelse: Vi løfter vores pædagogiske medarbejdere
  • Førskole-indsats
  • Brugertilfredshedsundersøgelse

Du kan hente hele rapporten her som PDF: Tilsynsrapport 2021