Indskrivning
Tilmelding

I en friskole er der ikke digital indskrivning ligesom i folkeskolerne. Det vil sige, at I som forældre til enhver tid kan indmelde Jeres barn/børn i Blære Friskole og /eller Børnehuset.

For tilmelding, kontakt venligst skolens kontor eller skoleleder Morten Nebel.

Skoleleder – Morten Nebel

mortennebel@blaerefriskole.dk
tlf: 29 87 20 18

Skolens kontor – Irene Hansen

administration@blaerefriskole.dk
tlf: 29 87 20 15

Muligheder og udfordringer:

Vi lever i en dynamisk verden, der hele tiden ændrer sig. Hver ny dag byder på nye muligheder og udfordringer. Nogle udfordringer ses som problematiske, mens andre måske mere kan ses som positive udfordringer. Lige nu står vi overfor sådan en udfordring, der netop er udsprunget af et positivt problem, fordi vi over de seneste år har oplevet en stor søgning til Børnehuset.

Vores nuværende antal m2 giver mulighed for at have ca. 50 børn. Vi har nu nået dette antal, hvilket betyder et stop for optagelse af børn til både vuggestue og børnehave i hele 2023 samt et stykke ind i 2024, hvis vi ikke gør noget. Det er ikke godt for hverken Børnehuset, skolen eller lokalsamfundet. Derfor er vi gået i gang med at finde løsninger, der både på kort og lang sigt kan sikre, at der er plads til alle børn i lokalområdet i både vuggestue, børnehave og skole.

Løsninger på kort og lang sigt:

En intern arbejdsgruppe arbejder med en løsning så hurtigt som muligt, der kan skaffe mere plads, så vi kan rumme alle de børn, vi allerede har meldt ind i Børnehuset. Det vil kræve nogle flere m2 i forbindelse med det nuværende Børnehus, eller der skal findes alternative løsningsmodeller, der frigiver mere plads for en periode. Det finder vi en praktisk løsning på.

En ekstern arbejdsgruppe, bestående af erfarne kræfter fra lokalområdet, arbejder på en mere langsigtet løsning, hvor der forsøges at finde midler til en helt ny vuggestue, der kommer til at ligge for sig selv. Det bliver en om- og tilbygning af det gule hus, der ligger på den modsatte side af vejen. Det vil give god plads til vuggestuen, og så kan børnehaven få hele det nuværende Børnehus. Det er et omfattende projekt, og arbejdet er i fuld gang. Vi vil om kort tid informere om, hvad der er sat i søen, og der vil senere på foråret blive indkaldt til et slags borgermøde, hvor vi vil informere om alt det nye. Skolen har indtil videre plads nok, idet flere af de lokaler, der pt. bruges til f.eks. grupperum, bibliotek, oase og naturfagslokale, sagtens kan laves om til klasselokaler, hvis der skulle blive behov for det på sigt.

Tilmelding til Børnehuset:

Hvis du går med planer om at indskrive dit barn i vuggestue eller børnehave i nærmeste fremtid, så kontakt Line Højgaard (leder i børnehuset) på tlf. 29879989 for at få en snak om muligheder for optagelse eller venteliste. Det vil samtidig give os en ide om, hvor stor søgningen vil være i den kommende tid, hvilket kan få betydning for de projekter, vi skal have sat i gang på både kort og lang sigt.

Tilmelding til skole:

Ønsker du at få dit barn i skole, så kontakt Morten Nebel (skoleleder) på tlf. 23748344 og få en snak om muligheder for opstart enten nu og her eller til alm. skolestart på et senere tidspunkt. Er man meldt ind i vuggestue og/eller børnehave vil man selvfølgelig automatisk have en plads på friskolen.