Om Børnehaven

Trivsel er et af vores nøgleord i Børnehuset

Trivsel er et af vores nøgleord i Børnehuset, og trivsel mener vi opnås, når der er tryghed, nærvær, glæde, udvikling, leg og læring samt et positivt samarbejde mellem hjem og Børnehus. Trivsel er for os når barnet hviler i sig selv, udviser glæde og udvikler sig. Et sundt miljø, hvor både børn, forældre og personale trives, er for os grundlaget for al udvikling.

Med en tryg base og med legen i højsædet, er grundlaget lagt for at pirre barnets nysgerrighed og dermed grobund for udvikling. Vi ønsker, at vores børn skal lære at kunne håndtere livets udfordringer og forandringer, idet vi ønsker at danne hele mennesker.

Vi arbejder med det udgangspunkt, at hvert barn føler sig set, hørt og anerkendt hver dag, og vi justerer os i forhold til det enkelte barns behov. Vi ønsker at barnet oplever sig selv som en del af et fællesskab. Vi lægger stor vægt på børnenes forståelse for hinanden og sig selv, samt de forskellige livsvilkår, vi kan befinde os i. En måde at få en forståelse for disse forskelligheder er kommunikativt at sætte ord på observationer, behov, frustrationer og glæder, hvilket gør sig gældende i både børnegruppen, forældresamarbejdet og i personalegruppen.

Vi giver motion til kroppen, læring til hjernen og mening til livet.