Friplads

Ved skoleårets start, kan alle familier søge om nedsættelse af skolepengene på et særligt ansøgningsskema. Nedsættelsen vurderes ud fra familiens samlede indkomst, antal søskende mv. og modregnes i skolepengene.

Ønske om fripladser til vuggestue og børnehaven sker ved ansøgning gennem kommunen, ligesom ved kommunal dagtilbud.