Om Blære Friskole & Børnehus

Blære Friskole og Børnehus bygger på et værdigrundlag og menneskesyn, hvor fællesskab, ”det hele menneske” og ”fra bog til virkelighed” danner livsrammen for vores børns og elevers trivsel, læring og dannelse.

Blære Friskole og Børnehus har eksisteret siden 2016 og ligger i kort afstand fra Aars og midt mellem landsbyerne Vegger, Gundersted, Hornum og Blære. Vi er tæt på tilkørselsvejene til Aalborg, og har du behov for vuggestue, børnehave og skole 0.-9. klasse, så rummer vi det hele.

For os er fællesskab forpligtende – på tværs af alder, klasser, forældre og lokalsamfund. Vi bygger på værdierne om at bidrage til fællesskabet, glæden ved at være en del af andre menneskers liv og det fælles ansvar for det, vi skaber sammen.

Ønsker du at foretage nogle bevidste tilvalg om vuggestue, børnehave og skole, så er Blære Friskole og Børnehus muligheden for trygge overgange og de styrker, der er ved en lille vuggestue og børnehave – og mindre skoleklasser med mere ro og nærhed til det enkelte barn.

Hos os er det vigtigt, at der er plads til det enkelte barn og den enkelte elev – og tid til at se den enkelte hver dag. Vi vægter rummelighed og kan se, hvordan børn og elever vokser hos os, og vi vil være med at danne ”det hele menneske”. Med ”det hele menneske” mener vi: børn der hviler i sig selv, har højt selvværd og tiltro til egne evner. Børn der har respekt for andre mennesker og verden omkring dem.

Vores skolegård dækker 40.000 kvadratmeter og ligger sammen med boldbaner, multibane, ny multihal, padlebane, skolehave, parkourbane, shelters, bålpladser og bålhytte.

Alt dette udgør vores ”børneunivers” og danner udgangspunkt for vores læringstilgang, hvor vi har fokus på den eksperimenterende og projektorienterede undervisning og den læring og viden, der opstår ved at kombinere hænder og hoved.

Det har vi samlet i vores motto: ”Fra bog til virkelighed”

Læs mere om vores Visioner & Værdier.