Faglighed

Faglighed generelt

På Blære Friskole lægger vi vægt på høj faglighed. Vi vil sikre os, at hver enkelt elev udnytter sit potentiale, og at alle får den bedste afgangseksamen efter 9. klasse.

Vi lægger stor vægt på at møde eleverne, hvor de er. Vi inddrager også virkeligheden omkring os, så eleverne får en større forståelse for det lærte og en mening med det – deraf udtrykket “Fra bog til virkelighed”.

Eleverne går i aldersblandede klasser og vi integrerer projektarbejdsformen/emneuger som en vigtig del hele vejen op gennem skolegangen.

Hver skoledag indledes med fælles morgensamling med morgensang og fælles informationer. Den er en vigtig del af det miljø, som vi gerne vil have på friskolen, da den er med til at skabe samhørighed og fællesskab.

Hver fredag spiser hele skolen vil sammen til frokost. Eleverne skiftes til at lave mad sammen med de frivillige hjælpere, ligesom de sætter på bordet, dækker op, tager af bordet og klarer opvasken. Således kommer alle børn hele vejen rundt, hvor man selvfølgelig hjælper hinanden på tværs af årgangene.

Slut- og delmål, samt undervisningsplaner for undervisningen

Da undervisningen på Blære Friskole fører frem mod aflæggelse af Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. årgang arbejdes der i mange fag efter Folkeskolens Fælles Mål fra 2009.

Undervisningen er hovedsaglig aldersintegreret, hvilket betyder at delmål ikke umiddelbart kan bruges på hele årgange, men slutmålene er ens for alle. Den aldersintegrerede undervisning er en anden vej til slutmålene for grundskolen.

Årsplaner lægges ud på ForældreIntra, som tilsynsførende har adgang til.

Folkeskolens Fælles Mål fra 2009:

 • Børnehaveklassen
 • Dansk
 • Engelsk
 • Tysk
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Matematik
 • Natur og teknik
 • Fysik/Kemi
 • Biologi
 • Geografi
Læs mere